Heterogénna vinylová podlaha

  • Heterogénna vinylová podlaha

    Heterogénna vinylová podlaha

    Heterogénna vinylová podlaha je vo viacerých vrstvách špeciálnym procesom zvyčajne od vrchných po spodných päť vrstiev, sú to UV náterová vrstva, nášľapná vrstva, tlačová vrstva, vrstva sklenených vlákien, vysoko elastická vrstva alebo kompaktná vrstva s vysokou hustotou a zadná tesniaca vrstva.

  • heterogénna komerčná pvc podlaha

    heterogénna komerčná pvc podlaha

    Heterogénna vinylová podlaha je vo viacerých vrstvách špeciálnym procesom zvyčajne od vrchných po spodných päť vrstiev, sú to UV poťahová vrstva, oterová vrstva, tlačová vrstva, vrstva sklenených vlákien, vysoko elastická vrstva alebo kompaktná vrstva s vysokou hustotou a zadná tesniaca vrstva.