Heterogénna vinylová podlaha

  • Heterogeneous vinyl floor

    Heterogénna vinylová podlaha

    Heterogénna vinylová podlaha je vo viacerých vrstvách špeciálnym procesom, zvyčajne zhora nadol, päť vrstiev, sú to UV poťahová vrstva, nosná vrstva, tlačová vrstva, vrstva zo sklenených vlákien, vrstva s vysokou pružnosťou alebo kompaktná vrstva s vysokou hustotou a zadná tesniaca vrstva.