O spoločnosti

Spoločnosť má vedúce postavenie v oblasti vedy a techniky a vytvára inteligentné inovácie

Na základe obchodnej filozofie „kvality, značky a služieb“ sa spoločnosť ujíma vedenia v oblasti vedy a techniky a vytvára inteligentné inovácie; vytvára špičkový tím pre dizajn a vývoj v tomto odbore, neustále vyvíja a inovuje vzory kvetov; dve medzinárodne popredné výrobné linky rovnakej farby s dennou výrobnou kapacitou 2 400 000 metrov štvorcových, stálou zásobou 600 000 metrov štvorcových, 18 produktovými radmi a viac ako 400 druhmi farieb, ktoré vyhovejú rôznym potrebám, lekárstvu, vzdelávaniu, doprave, športu , výstavné sály atď.

  • linyi